Rekeningkunde Met Gemak

TurboCASH Online Hulp (Afrikaans)

Bestel TurboCASH 5 -  nou voledig in Afrikaans

R 900

Rekeningkunde met Gemak

n Handleiding vir enige iemand wat gerekenariseerde rekeningkundige of TurboCASH Rekeningkunde wil leer.

Verskeep as 'n e-boek vir $ 25.

VOLLEDIGE INHOUDSOPGAWE word hieronder vertoon.

Afrikaanse SkermSkote

In 456 bladsye kan ons nie jou leer om 'n rekenmeester te wees nie, maar ons kan jou onderleg maak met die rekeningkunde deur middel van TurboCASH te gebruik as 'n rekeningkundige pakket.

Die Rekeningkunde Met Gemak e-boek sal die basiese beginsels van rekeningkunde illustreer, en meer spesifiek, hoe om dit in TurboCASH te implementeer. Dié boek bevat 'n volledige handleiding, gebaseer op die Nutsman stel boeke, en gee jou wenke en notas om die beste uit TurboCASH kry. Die rekeningkundige transaksies word ook in die T-rekening formaat aan die hand van die rekeningkundige vergelyking verduidelik.

  Radikale ekonomiese transformasie! 

Aanbod – TurboCASH in Afrikaans - 30% Korting

TurboCASH Business Class vir $ 60 $40 - R 820

Sluit die Rekeniningkunde met Gemak E-boek in

  

     

http://api.ning.com/files/YOoFu1FozwFpQ3NuDcuKk3ZCktfLpCZLimjHYjkND0idybcQCHfUUeUGBjNigAp*qTnQS*q60mTmhvyLoXyB0SiWMQiIre*e/Line256.png

TurboCASH is nie net vertaal nie. TurboCASH is "multi-talig". Koppel enige kliënt aan die taal van sy keuse. Stuur fakture in Afrikaans of Engels (of 25 ander tale). Skep self U eie vertalings en terminologie wat u onderneming en industrie akkommodeer.

http://api.ning.com/files/YOoFu1FozwFpQ3NuDcuKk3ZCktfLpCZLimjHYjkND0idybcQCHfUUeUGBjNigAp*qTnQS*q60mTmhvyLoXyB0SiWMQiIre*e/Line256.png

Struktuur van rekeningkunde

.

INHOUDSOPGAWE

MODULE A - INLEIDING TOT REKENINGKUNDE 17

A.1- BENUTTING VAN REKENAARS IN REKENINGKUNDE............................................................. 1

A.1.1- INLEIDING.................................................................................................................... 1

A.1.2- DIE REKENINGKUNDIGE PROSES.............................................................................. 1

A.1.3- METODES VAN TEBOEKSTELLING............................................................................. 2

A.1.3.1- Handstelsel............................................................................................................. 2

A.1.3.2- Gerekenariseerde stelsel........................................................................................ 4

A.1.4- REKENINGKUNDIGE SIKLUS - HANDSTELSEL EN TurboCASH................................ 5

A.2- REKENINGKUNDIGE BEGINSELS.......................................................................................................... 6

A.2.1- BASIESE REKENINGKUNDIGE BEGINSELS................................................................ 6

A.2.2- DUBBELINSKRYWINGSTELSEL - DEBIETE EN KREDIETE........................................ 6

A.2.2.1- Dubbel-inskrywingstelsel....................................................................................... 6

A.2.2.2- Wat is debiete en krediete?................................................................................... 6

A.2.3- DIE TRANSAKSIE SIKLUS............................................................................................. 8

A.2.4- HOOFKLASSIFIKASIE VAN REKENINGE / FINANSIËLE KATEGORIEË.................... 11

A.2.4.1- Rekeningkundige vergelyking - Inkomstestaat...................................................... 11

A.2.4.2- Rekeningkundige vergelyking - Balansstaat......................................................... 12

A.2.4.3- Rekeningkundige vergelyking - Inkomstestaat en Balansstaat............................ 13

A.2.5- GROEPE - KLASSIFIKASIE VAN FINANSIËLE KATEGORIEË................................... 13

A.2.5.1- Rekeninggroepe vir finansiële kategorieë - Inkomstestaat................................... 13

A.2.5.2- Rekeninggroepe vir finansiële kategorieë - Balansstaat....................................... 14

A.2.6- TABELLE VAN REKENINGE IN TurboCASH................................................................ 14

A.2.6.1- Inkomstestaatrekeninge in die rekeninglys (Tabel van rekeninge)....................... 15

A.2.6.2- Balansstaatrekeninge in die rekeninglys (Tabel van rekeninge)........................... 17

A.2.7- DIE GROOTBOEK........................................................................................................ 18

A.2.8- KONTROLEREKENINGE.............................................................................................. 19

A.2.9- DIE STRUKTUUR VAN TurboCASH............................................................................. 21

A.2.9.1- Stelle Boeke.......................................................................................................... 21

A.2.9.2- Opstel onderneming............................................................................................. 22

A.2.9.3- Rekeningkundige periodes................................................................................... 22

A.2.9.4- Rekeninge............................................................................................................. 22

A.2.9.5- Transaksies........................................................................................................... 22

A.2.9.6- Voorraaditems....................................................................................................... 22

A.2.9.7- Dokumente............................................................................................................ 23

A.2.10- TRANSAKSIELYS – DEBIETE EN KREDIETE........................................................... 23

MODULE B - INSTALLEER, INISIEER EN REGISTREER TurboCASH...................24

B.1- HARDEWARE EN SAGTEWARE VEREISTES........................................................................................ 25

B.2- INSTALLEER TurboCASH5 ENKEL-GEBRUIKER................................................................................. 25

B.3- INISIEER TurboCASH5 VIR DIE EERSTE KEER................................................................................... 30

B.4- INISIEER TurboCASH5........................................................................................................................... 31

B.5- MAAK STELLE BOEKE OOP.................................................................................................................. 33

B.6- STEL / KIES TAAL.................................................................................................................................... 34

B.7- REGISTREER TurboCASH...................................................................................................................... 35

B.7.1- Registreer Skep 'n rekening....................................................................................... 35

B.7.2- Aktiveer registrasie van TurboCASH5........................................................................... 36

MODULE C - VERKEN TurboCASH................................................................ 37

C.1- TurboCASH KENMERKE......................................................................................................................... 41

C.1.1- Maklik om te begin........................................................................................................ 41

C.1.2- Ondersteun veelvuldige tale.......................................................................................... 41

C.1.3- Kalender / Beplanner..................................................................................................... 41

C.1.4- Debiteure / Krediteure................................................................................................... 42

C.1.5- Volledige voorraadbeheer............................................................................................. 42

C.1.6- Joernale......................................................................................................................... 42

C.1.7- Dokumente.................................................................................................................... 43

C.1.8- Kragtige omvattende verslae......................................................................................... 43

C.1.9- Uitvoer / Invoer.............................................................................................................. 44

C.1.10- Addisionele funksies.................................................................................................... 44

C.2- DIE TurboCASH PROGRAM................................................................................................................. 45

C.2.1- DUIMGIDSE EN KIESLYSTE........................................................................................ 47

C.2.1.1- Begin-duimgids..................................................................................................... 47

C.2.1.2- Aksie-duimgids..................................................................................................... 48

C.2.1.3- Verslae-duimgids.................................................................................................. 50

C.2.1.3.1- Verslae-kieslys..............................................................................................................51

C.2.1.3.2- Gebruikerverslae-kieslys...............................................................................................55

C.2.1.4- Opstel-duimgids.................................................................................................... 55

C.2.1.5- Gebruiker-duimgids.............................................................................................. 59

C.2.2- WERK MET DUIMGIDSE, KIESLYSTE EN SKERMS IN TurboCASH......................... 59

C.2.2.1- Versteek / Wys duimgids-stroke........................................................................... 59

C.2.2.2- Koppel / Ontkoppel gedeeltes van 'n skerm......................................................... 60

C.2.2.3- Sleep / verander die grootte van skerms.............................................................. 60

C.2.3- WERK MET ANDER SKERMS..................................................................................... 60

C.2.3.1- Minimeer, herstel en toemaak van programme of skerms.................................... 60

C.2.3.2- Verander grootte van programme en skerms....................................................... 60

C.2.3.3- Navigasie tussen verskillende programme........................................................... 61

C.2.3.4- Windows 10 – Taakaansig en Veelvuldige Werkskerms....................................... 62

C.2.4- GEBRUIK VAN KORTPAD SLEUTELS OP U SLEUTELBORD................................... 62

C.2.5- NAVIGASIE IN TurboCASH.......................................................................................... 62

C.2.5.1- Ja / Nee, Goed / Kanselleer, Terug / Volgende en Voltooi knoppies.................... 62

C.2.5.2- Navigeer tussen velde op skerms........................................................................ 63

C.2.5.3- Pyltjie sleutels....................................................................................................... 63

C.2.5.4- Lys velde............................................................................................................... 63

C.2.5.5- Merk velde............................................................................................................ 63

C.2.5.6- Knoppies om rekords te bestuur........................................................................... 64

C.2.6- HULP IN TurboCASH.................................................................................................... 65

C.3- WERK MET DEBITEURREKENINGE..................................................................................................... 65

C.3.1- DEBITEURREKENINGE KEUSELYS........................................................................... 65

C.3.1.1- Linker balk............................................................................................................ 66

C.3.1.2- Boonste balk......................................................................................................... 66

C.3.1.3- Filter spesifieke data............................................................................................. 66

C.3.1.4- Wys onaktiewe...................................................................................................... 67

C.3.1.5- Wysig volgorde van kolomme............................................................................... 67

C.3.1.6- Versteek / wys kolomme....................................................................................... 67

C.3.1.7- Versteek / wys data in kolomme........................................................................... 68

C.3.1.8- Groepeer kolomme............................................................................................... 68

C.3.1.9- Debiteurrekeninge keuselys konteks-kieslys........................................................ 69

C.3.2- SKEP / REDIGEER DEBITEURREKENINGE............................................................... 70

C.3.3- DUIMGIDSE.................................................................................................................. 72

C.3.3.1- Afleweringsadres.................................................................................................. 72

C.3.3.2- Rekeningkundige inligting..................................................................................... 73

C.3.3.3- Kontakte................................................................................................................ 75

C.3.3.4- Afspraak................................................................................................................ 75

C.3.3.5- Dokumente........................................................................................................... 76

C.3.3.6- Transaksies........................................................................................................... 78

C.3.3.7- Bankrekeninge...................................................................................................... 80

C.3.3.8- Uitstaande bestellings.......................................................................................... 80

C.3.3.9- Voorraaditems...................................................................................................... 83

C.4- WERK MET KREDITEURE...................................................................................................................... 83

C.4.1- KREDITEURREKENINGE KEUSELYS......................................................................... 84

C.4.1.1- Linker balk............................................................................................................ 84

C.4.1.2- Boonste balk......................................................................................................... 84

C.4.1.3- Filter spesifieke data............................................................................................. 85

C.4.1.4- Wys onaktiewe...................................................................................................... 85

C.4.1.5- Wysig volgorde van kolomme............................................................................... 85

C.4.1.6- Versteek / wys kolomme....................................................................................... 86

C.4.1.7- Versteek / wys data in kolomme........................................................................... 86

C.4.1.8- Groepeer kolomme............................................................................................... 87

C.4.1.9- Krediteurrekeninge keuselys konteks-kieslys....................................................... 88

C.4.2- SKEP / REDIGEER KREDITEURREKENINGE............................................................ 88

C.4.3- DUIMGIDSE.................................................................................................................. 90

C.4.3.1- Afleweringsadres.................................................................................................. 91

C.4.3.2- Rekeningkundige inligting..................................................................................... 92

C.4.3.3- Kontakte................................................................................................................ 94

C.4.3.4- Afspraak................................................................................................................ 94

C.4.3.5- Dokumente........................................................................................................... 95

C.4.3.6- Transaksies........................................................................................................... 97

C.4.3.7- Bankrekeninge...................................................................................................... 99

C.4.3.8- Voorraaditems...................................................................................................... 99

C.5- WERK MET VOORRAAD..................................................................................................................... 100

C.6- WERK MET JOERNALE........................................................................................................................ 100

C.6.1- JOERNAALTIPES....................................................................................................... 100

C.6.1.1- Verkoopsjoernaal................................................................................................ 101

C.6.1.2- Aankoopjoernaal................................................................................................. 101

C.6.1.3- Kasboek.............................................................................................................. 101

C.6.1.3.1- Ontvangstejoernaal...................................................................................................101

C.6.1.3.2- Betalingsjoernaal.......................................................................................................101

C.6.1.4- Algemene joernaal.............................................................................................. 101

C.6.2- KIES JOERNALE........................................................................................................ 102

C.6.3- F10:OPSTEL VAN JOERNALE (KONFIGURASIE VAN JOERNALE)........................ 103

C.6.3.1- Opstel van Joernale – Standaard....................................................................... 104

C.6.3.2- Opstel van Joernale – Gevorderd....................................................................... 105

C.6.4- PROSESSEER JOERNALE........................................................................................ 108

C.6.4.1- Insleutel van transaksies in joernale................................................................... 108

C.6.4.2- Rekeninge opsoek.............................................................................................. 109

C.6.4.3- Skep 'n rekening vanuit die joernaalinvoer skerm.............................................. 110

C.6.4.4- F5:Balanseer joernale......................................................................................... 111

C.6.4.5- F8:Lys joernaal.................................................................................................... 111

C.6.4.6- F6:Posteer (Opdateer joernale na die grootboek)............................................... 111

C.6.5- REDIGEER JOERNALE.............................................................................................. 111

C.6.5.1- Voeg 'n transaksie in........................................................................................... 111

C.6.5.2- Skrap 'n transaksie............................................................................................. 112

C.6.6- F9:PROSESSEER....................................................................................................... 112

C.6.7- FILTER- EN SOEKOPSIES IN JOERNALE................................................................ 113

C.6.7.1- Pasmaak filters................................................................................................... 114

C.6.7.2- Maak 'n filter........................................................................................................ 115

C.6.7.3- Kondisies............................................................................................................ 115

C.6.7.4- Stoor pasgemaakte filter lêers............................................................................ 116

.

© 2018   Created by Philip Copeman.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service